Žádost o zřízení účtu
na počítačových serverech 2. lékařské fakulty UK

Pravidla pro uživatele
 

Titul:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
CUNI id: * pokud nemáte přiděleno identifikační číslo, uveďte níže v poli "Kontakt (tel.):" taktéž Vaši kontaktní e-mailovou adresu.
Pracoviště:
Kontakt (tel.):
 
 

Zpracování uvedených osobních údajů je nezbytné pro zřízení a správu účtu na počítačových serverech 2. LF UK.
Uvedené osobní údaje budou využity pouze pro tento účel a po dobu platnosti účtu.
 

 

Po odeslání tohoto formuláře se zobrazí vyplněná žádost o zřízení účtu. Tuto žádost vytiskněte, nechte potvrdit svým vedoucím a odešlete ústavní poštou na sekretariát výpočetního střediska. Během několika dnů Vám pak bude účet zřízen.